کدال۳۶۰
1399/10/04
14:30
#غگلستا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 448,435...

#غگلستا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۴۴۸,۴۳۵ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۸٪ افزایش داشته است.▪️«غگلستا» با سرمایه ثبت شده ۵۲۹,۲۴۸ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۳,۰۶۸,۷۱۷ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۴:۳۰:۰۳ (۷۰۵۹۰۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0