نوآوران امین
1401/02/28
13:53
آهنگری تراکتور سازی ایران (#خاهن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ...

آهنگری تراکتور سازی ایران (#خاهن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#اسفند_۱۴۰۰) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹✅افزایش ۲۵.۷۶ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۶.۸۱ درصدی فروش اسفند ۱۴۰۰ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۹


✅رشد ۵۵.۷۵ درصدی فروش ۱۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0