همفکران
1400/01/15
22:52
#خبرهای‌‌‌_موثر 📌رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران: آن دسته از تحریم‌های ایران که با برجام مغایرت دارد، باید لغو شوند. کاری که می‌خواهیم ...

#خبرهای‌‌‌_موثر


📌رابرت مال ی نماینده آمریکا در امور ایران:آن دسته از تحریم‌های ایران که با برجام مغایرت دارد، باید لغو شوند.کاری که می‌خواهیم انجام دهیم این است که ایران به پایبندی کامل به توافق بازگردد./صدا و سیماانتهای خبر

0
0