کدال۳۶۰
1400/04/07
10:00
#وسگیلا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/03/31(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/03/31 از محل...

#وسگیلا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان گیلان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسگیلا با سرمایه ثبت شده ۱۴۹,۵۱۲,۶۶۹ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۱۳۵,۴۵۲ میلیون ریال درآمد داشته است.
▪️ شرکت در انتهای خرداد ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۱۶۰,۱۳۶,۸۸۵ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۳٪ به مبلغ ۱۳۸,۷۳۰,۳۸۶ میلیون ریال رسیده است.۱۴۰۰-۰۴-۰۷ ۱۰:۰۰:۴۰ (۷۶۳۵۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0