بولتن اقتصادی
1399/09/17
22:06
توسط شرکت #ایران_خودرو دیزل رکورد تولید سنگین وزن ها هم شکسته شد با تولید ۲۲۲۰ دستگاه خودروی تجاری در ایران خودرو دیزل، رکورد تولید سال گذشته این...

توسط شرکت #ایران_خودرو دیزلرکورد تولید سنگین وزن ها هم شکسته شدبا تولید ۲۲۲۰ دستگاه خودروی تجاری در ایران خودرو دیزل، رکورد تولید سال گذشته این شرکت، در نهمین ماه سال شکست.

انتهای خبر

0
0