پایگاه خبری انتخاب
1399/11/07
19:23
ظریف: 🔹 چرا ایران باید اول ژست حسن نیت نشان دهد؟ این آمریکا بود که بدون دلیل توافق را نقض کرد 🔹 اگر واشنگتن ابتدا جبران کند، ایران پاسخ خواهد داد...

ظریف:


🔹 چرا ایران باید اول ژست حسن نیت نشان دهد؟ این آمریکا بود که بدون دلیل توافق را نقض کرد🔹 اگر واشنگتن ابتدا جبران کند، ایران پاسخ خواهد داد
جزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Vg۴


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0