پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
23:19
کاخ سفید درباره محتوای پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران: 🔹نمی‌خواهیم به طور علنی درباره آن گفتگو کنیم 🔹 با اتحادیه اروپا در ارتباط هستیم جزئیات در 👇...

کاخ سفید درباره محتوای پاسخ آمریکا به پیشنهاد ایران:


🔹نمی‌خواهیم به طور علنی درباره آن گفتگو کنیم🔹 با اتحادیه اروپا در ارتباط هستیمجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲twX


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0