سهم گلچین
1401/03/31
10:04
#اطلاعات_بازار شاخص کل 1,544,373 2874.79 واحد منفی ارزش بازار 61,172,150 میلیارد ریال ارزش معاملات 10,274 میلیارد ریال حجم معاملات 1.499 میلی...

#اطلاعات_بازار


شاخص کل ۱,۵۴۴,۳۷۳


۲۸۷۴.۷۹ واحد منفی


ارزش بازار ۶۱,۱۷۲,۱۵۰ میلیارد ریال


ارزش معاملات ۱۰,۲۷۴ میلیارد ریال


حجم معاملات ۱.۴۹۹ میلیارد سهم


نمادهای تاثیر گذار در شاخص


فولاد ۵۹۱ واحد منفی


فملی ۵۰۴ واحد منفی


نوری ۵۰۲ واحد منفی


حکشتی ۴۷۸ واحد مثبت


شپنا ۳۳۵ واحد منفی


شتران ۳۰۰ واحد منفی


شستا ۲۸۹ واحد منفی


بیشترین حجم معاملات


شستا ۱۳۷ میلیون سهم


خگستر ۸۷ میلیون سهم


خساپا ۷۱ میلیون سهم


خودرو ۶۶ میلیون سهم


فاذر ۶۳ میلیون سهمانتهای خبر

0
0