کدال۳۶۰
1399/10/09
12:51
#وسخراج #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30(اصلاحیه) ▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30...

#وسخراج


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(اصلاحیه)▪ شرکت سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است▪ وسخراج با سرمایه ثبت شده ۶۱,۳۹۸,۸۲۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده ۲۰۷,۱۵۵ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۱٪ افزایش داشته است▪️ شرکت در انتهای آذر ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۸۵,۲۷۶,۱۹۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۴٪ به مبلغ ۷۳,۷۳۰,۸۲۸ میلیون ریال رسیده است.
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۲:۵۱:۱۲ (۷۰۷۰۹۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0