بتاسهم
1400/04/13
08:48
#وثنو بدینوسیله به اطلاع عموم می¬رساند؛ شرکت سرمایه¬گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) قصد دارد به منظور واگذاری تعداد 44.297.882 سهم معادل 4.06درصد ا...

#وثنو بدینوسیله به اطلاع عموم می¬رساند؛ شرکت سرمایه¬گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) قصد دارد به منظور واگذاری تعداد ۴۴.۲۹۷.۸۸۲ سهم معادل ۴.۰۶درصد از سهام شرکت سرمایه¬گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) با نماد «وساخت» را در راستای شناسایی رقابت کنندگان و خریداران احتمالی آتی و هدایت آنها در جهت انجام معامله در چهارچوب دستورالعمل¬های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید


انتهای خبر

0
0