صدای بورس
1401/06/01
21:55
🔴یک مقام آمریکایی به رویترز: 🔸ایران برخی از شروط اصلی احیای توافق هسته ای را کنار گذاشته است. 🔸هنوز بین واشنگتن و تهران درباره بازگشت به توافق هس...

🔴یک مقام آمریکایی به رویترز:🔸ایران برخی از شروط اصلی احیای توافق هسته ای را کنار گذاشته است.🔸هنوز بین واشنگتن و تهران درباره بازگشت به توافق هسته ای شکاف وجود دارد.🔸امکان دستیابی به توافق هسته ای با ایران تاکنون مشخص نیست.

انتهای خبر

0
0