بولتن اقتصادی
1399/08/24
15:03
رئیس سازمان خصوصی‌سازی استعفا کرده است 🔹 رئیس سازمان خصوصی سازی استعفای خود را به وزیر اقتصاد ارائه کرده و آقای دژپسند نیز به طور ضمنی با این است...

رییس سازمان خصوصی‌سازی استعفا کرده است🔹 رییس سازمان خصوصی سازی استعفای خود را به وزیر اقتصاد ارایه کرده و آقای دژپسند نیز به طور ضمنی با این استعفا موافقت کرده است


🔹 آقای حسن اعلایی عضو هییت عامل سازمان خصوصی سازی به عنوان سرپرست این سازمان این مسیولیت را برعهده خواهد گرفت

انتهای خبر

0
0