نوآوران امین
1399/08/12
14:41
خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان(#وتجارت14 #تابعه #وتجارت) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی ...

خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان(#وتجارت۱۴ #تابعه #وتجارت)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی آهوان)⭕️ کاهش ۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲۰۲,۵۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۷۱,۲۱۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۵ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳۹۵۹۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0