یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/10/08
11:19
#شگویا عملکرد پتروشیمی تندگویان فروش فصلی و مارجین ناخالص فصل بهار 1405 میلیارد تومان »»» حاشیه سود ناخالص 29% فصل تابستان 2330 میلیارد تومان »»» ح...

#شگویا


عملکرد پتروشیمی تندگویان


فروش فصلی و مارجین ناخالص


فصل بهار ۱۴۰۵ میلیارد تومان »»» حاشیه سود ناخالص ۲۹٪


فصل تابستان ۲۳۳۰ میلیارد تومان »»» حاشیه سود ناخالص ۳۶٪


فصل پاییز ۲۶۶۰ میلیارد تومان


در فصل بهار بخاطر افت قیمتی نفت فروش شرکت پایین بود اما تابستان و پاییز شاهد رشد فروش و درآمد شرکت بودیم.


گپ قیمتی بین محصول پت و خوراک پارازایلین در پاییز زیاد شده لذا انتظار بهبود حاشیه سود در فصل پاییز و افزایش سود در این فصل وجود دارد.


با توجه به روند فروش و وضعیت حاشیه سود انتظار میرود ۹ ماهه شاهد تحقق ۶۰ الی ۶۵تومان سود باشیم و سود امسال پتانسیل افزایش به ۱۰۰ تومان را دارد.انتهای خبر

0
0