سهم گلچین
1399/08/26
10:32
#پارتا گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,202,000,000,000 ریال به مبلغ 2,202,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ب...

#پارتا


گزارش توجیهی هییت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور جهت اصلاح ساختار مالی با هدف تامین بخشی از سرمایه در گردش که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ به تصویب هییت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده استانتهای خبر

0
0