تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/18
02:51
بازم داره بهم یه حسی میگه یه گروه تو کریپتو داره شورت پوزیشن میگره شاید این حسم غلطه ولی کاملا بی ربط نیست

بازم داره بهم یه حسی میگه یه گروه تو کریپتو داره شورت پوزیشن میگره


شاید این حسم غلطه ولی کاملا بی ربط نیستانتهای خبر

0
0