سیگنال یاب روزانه
1399/09/16
21:15
🔸فوری عرضه اولیه #بوعلی زمان: چهارشنبه 19 آذر سهمیه: هر کد حداکثر 200 سهم حداکثر قیمت 41430 ریال

🔸فوریعرضه اولیه #بوعلیزمان: چهارشنبه ۱۹ آذر


سهمیه: هر کد حداکثر ۲۰۰ سهم


حداکثر قیمت ۴۱۴۳۰ ریالانتهای خبر

0
0