نوآوران امین
1399/08/12
14:00
تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران(#خلیبل1 #تابعه #خلیبل) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرس...

تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران(#خلیبل۱ #تابعه #خلیبل)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران)✅ افزایش ۱۳۱ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۸۳۴,۳۱۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۲۵,۸۹۵ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۶ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۱۰۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0