کارگزاری آبان
1401/05/31
10:06
📈بیشترین حجم معاملات خساپا 383 میلیون سهم خودرو 242 میلیون سهم دی 114 میلیون سهم خگستر 96 میلیون سهم وساپا 89 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


خساپا ۳۸۳ میلیون سهم


خودرو ۲۴۲ میلیون سهم


دی ۱۱۴ میلیون سهم


خگستر ۹۶ میلیون سهم


وساپا ۸۹ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0