بورس۳۶۵
1399/08/25
11:30
مردم و سهام دار از این سناریو تکراری که در این سه ماه بازار هر هفته شاهدش هستند خسته شدند

مردم و سهام دار از این سناریو تکراری که در این سه ماه بازار هر هفته شاهدش هستند خسته شدند


انتهای خبر

0
0