کدال۳۶۰
1400/04/28
20:14
#شکف لغو آگهی دعوت به مجمع لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت کف - نماد: شکف پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1400/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عم...

#شکف


لغو آگهی دعوت به مجمعلغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت کف - نماد: شکفپیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید۱۴۰۰-۰۴-۲۸ ۲۰:۱۴:۵۲ (۷۷۵۰۹۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0