مجید سلطانی
1399/11/11
11:05
آقای‌ همتی یک زمانی فرموده بودند که خودروسازهای فشل بلای جان ملت هستند، و الان در حال بازدید از ایرانخودرو می فرمایند، واردات خودرو در اولویت نیست !

آقای همتی یک زمانی فرموده بودند که خودروسازهای فشل بلای جان ملت هستند، و الان در حال بازدید از ایرانخودرو می فرمایند، واردات خودرو در اولویت نیست !


انتهای خبر

0
0