کدال۳۶۰
1400/04/13
07:49
#خراسان آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانه آگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت پتروشیمی خراسان با فایل های ...

#خراسان


آگهی ثبت تصمیمات مجمع عادی سالیانهآگهی ثبت #تصمیمات_مجمع عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پتروشیمی خراسان با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۰-۰۴-۱۳ ۰۷:۴۹:۴۷ (۷۶۶۵۰۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0