بورس۲۴
1400/12/07
15:50
«اپرداز» از روند درآمد خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن حدود ۳۹۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد.

«اپرداز» از روند درآمد خود گزارش داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت آتیه داده پرداز در مدت ۱۱ ماهه منتهی به بهمن حدود ۳۹۱ میلیارد تومان درآمد از ارائه خدمات به دست آورد. درآمد بهمن ماه ۳۳ میلیارد تومان بود و اندکی افت داشت.


اپ
انتهای خبر

0
0