همفکران
1400/04/25
20:53
https://b2n.ir/j53341 #وقایع_نگاری 📌رصد نقدینگی هفتگی ✅ در هفته اخیر به استثنای روز ‌شنبه در باقی روزها شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. جم...

https://b۲n.ir/j۵۳۳۴۱#وقایع_نگاری📌رصد نقدینگی هفتگی✅ در هفته اخیر به استثنای روز ‌شنبه در باقی روزها شاهد ورود پول حقیقی به بازار بودیم. جمع جبری ورود پول حقیقی در مجموع هفته پیش حدود ۲۴ میلیارد تومان بود.✅ نمادهای صباح، شاوان و همای بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کردند. در میان نمادهایی که خروج پول داشتند نام صندوق های درآمد ثابت کمند، اعتماد، امین یکم، و پارند به چشم می خورد؛ نکته ای که ادامه روند ورود پول به بازار را تایید و تضمین می کند.لینک گزارش کامل در همفکران👇


https://b۲n.ir/m۵۹۹۹۳انتهای خبر

0
0