پایگاه خبری انتخاب
1399/08/24
09:11
♦️وقتی مبدع واکسن کرونای فایرز در ایران جایزه گرفت 🔹آبان‌ماه پارسال مبدع واکسن کرونای فایرز، برنده جایزه مصطفی (ص) ایران شد و به کشورمان آمد. او ب...

♦️وقتی مبدع واکسن کرونای فایرز در ایران جایزه گرفت🔹آبان‌ماه پارسال مبدع واکسن کرونای فایرز، برنده جایزه مصطفی (ص) ایران شد و به کشورمان آمد. او بخاطر روش جدیدی که در تولید واکسن در پیش گرفته بود، برگزیده این جایزه شدجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۴D


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0