بتاسهم
1400/05/26
11:09
فاطمی امین در برنامه پیشهادی خود رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت های خارجی را مؤلفه های مؤثر بر تورم اعلام کرده است. او تأثیرات رشد نقدینگی را با...

فاطمی امین در برنامه پیشهادی خود رشد نقدینگی، رشد تولید و رشد قیمت های خارجی را مولفه های موثر بر تورم اعلام کرده است. او تاثیرات رشد نقدینگی را با اصلاح نظام توزیع قابل کنترل می داند. در برنامه او آمده است: افزایش تولید و کنترل نرخ ارز (از طریق افزایش صادرات) تاثیر کاهنده بر تورم دارند و مهمترین اقدامات نیمه دوم سال ۱۴۰۰ برای تنظیم بازار عبارتند از:


۱ - تکمیل سامانه جامع تجارت به ویژه تبادل اطلاعات گمرک و سایر دستگاهها با رفع نواقص سامانه جامع تجارت امکان رصد و رهگیری دقیق کالاها، اشراف اطلاعاتی بر جریان کالاو پول و امکان اعمال قواعد در طول زنجیره تامین (به ویژه قواعد قیمت گذاری و ساماندهی نظام توزیع) فراهم می شود.


۲ -اصلاح ساختار و ضوابط قیمت گذاری در زنجیره (از مرحله تولید تا مصرف) به ویژه در محصولات پایه و مواد اولیه (نظیر فولاد و پتروشیمی)


۳ -تامین مواد اولیه، اجزا و قطعات و تامین مالی مناسب در راستای افزایش تولید به ویژه برای محصولات مهم در سبد هزینه خانوار


۴ -گسترش و تقویت مدیریت زنجیره تامین در راستای تامین به موقع مواد اولیه ، تامین نقدینگی و اطمینان از فروش


۵ -اجرای طرح های ویژه تولید و عرضه محصولاتی نظیر خودرو، لوازم خانگی، پوشاک


۶ –شفاف سازی ماموریت ها و مسئولیت ها بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین و توزیع کالاهای اساسی با هدف رفع مصادیق تداخل، توازی و تزاحم


پروژه های تحول


در برنامه های فاطمی امین ۳۶ پروژه تحول برای تحول بنیادین بخش صنعت، معدن و تجارت ارائه شده است که برخی از این پروژه ها (مانند پروژه های اشتغال و تامین مالی) بین بخشی بوده و با مشارکت سایر وزارت ها اجرا خواهد شد. طبق این برنامه، پروژه های تحول تا پایان مهرماه امسال فعال شده و نتایج آن ها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل می شود. طبق اعلام فاطمی امین، با اجرای این پروژه ها ساز و کارهای بخش صنعت، معدن و تجارت به طور کامل اصلاح شده و بستر مناسبی برای حکمرانی هوشمند فراهم خواهد شد. از میان این ۳۶ پروژه دو پروژه تشکیل صندوق های ارزی و راه اندازی کدال شرکت های دولتی برای فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت است.


پروژه راه اندازی صندوق های ارزی


یکی از ابزارهای مالی مناسب در راستای مولدسازی دارایی های ارزی ، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری و تامین مالی ارزی است. در این پروژه، برای فرصت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش ارزی ، صندوق ارزی تشکیل می شود که دریافت و پرداختهای آنها ارزی است.


با راه اندازی این صندوق ها ۱ )تمایل مردم به خرید ارز فیزیکی با هدف حفظ ارزش و سفته بازی کاهش پیدا می کند، ۲ )جذب چنین منابعی برای دولت ریسک های بین المللی ناشی از تحریم ها و بدهی های خارجی را در پی ندارد، ۳ ) انگیزه برای خروج سرمایه از کشور کاهش پیدا می کند، ۴ )


خانواده ها از محل سرمایه گذاری ارزی خود کسب سود می کنند، ۵ )منابع غیرمولد ارزی در راستای اقتصاد ملی بکار گرفته می شود.


صندوق های سرمایه گذاری برای تامین مالی پروژه های بزرگ و پلتفرم های تاامین جمعی برای پروژه های کوچک و متوسط ارزی می توانند بکار گرفته شوند.


راه اندازی کدال شرکت های دولتی


وزیر پیشنهادی صمت، در بخشی از برنامه های ارائه شده خود از پروژه راه اندازی کدال شرکت های دولتی رونمایی کرده است. در توضیح راه اندازی کدال دولتی ها آمده است: در این پروژه اطلاعات شرکت های تحت پوشش وزارت صنعت، معدن و تجارت (حتی اگر عضو بورس نباشند) به طور شفاف مانند شرکت های بورسی منتشر خواهد شد. فاطمی امین وعده داده است که ۳۶ پروژه تحول تا پایان مهرماه فعال شده و نتایج آن ها به تدریج از اواخر سال جاری حاصل شود.انتهای خبر

0
0