کدال۳۶۰
1401/05/31
16:44
#فسا صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت پتروشیمی فسا ▪️ شرکت پتروشیمی فسا در دوره 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 ضمن ثب...

#فسا


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ( #حسابرسی_شده ) شرکت پتروشیمی فسا▪️ شرکت پتروشیمی فسا در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۱۳۲٪ و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱ ریال زیان شناسایی کرده است.▪️ «فسا» با سرمایه ثبت شده ۳,۴۸۶,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۲۱۵ میلیون ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۱٪ رشد داشته است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۶:۴۴:۵۴ (۹۲۷۱۶۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0