کارگزاری آبان
1399/11/14
14:46
📊#کاسپین اطلاعیه 99/11/14 *داروسازی کاسپین تأمین* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به ...

📊#کاسپین


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*داروسازی کاسپین تامین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی درآمد هر سهم سال جاری- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0