بورس پلنر
1399/08/18
08:28
#کخاک 📌نرخ فـروش محصول فرآوری سال گذشته 1.000 تومان بوده است که در سال جاری 1.540 تومان بوده است و در مهر 1.740 تومان گزارش شده است. کخاک در سا...

#کخاک📌نرخ فروش محصول فرآوری سال گذشته ۱.۰۰۰ تومان بوده است که در سال جاری ۱.۵۴۰ تومان بوده است و در مهر ۱.۷۴۰ تومان گزارش شده است.کخاک در سال گذشته هر ماه در حدود ۱۶ هزار تن محصول فرآوری تولید می کند در سال جاری با افتتاح طرح فاز ۴ به ۱۸.۵ هزار تن رسیده است. تولید مهر هم در حدود میانگین است.در سال ۹۸ میانگین فروش ۱۶ هزار تن است.فروش سال جاری در شش ماهه ۱۰۴ هزار تن و در مهر ماه ۱۶ هزار تن گزارش شده است.خاک چینی در سال مالی ۹۸ میانگین فروش ۱۷.۳ میلیاردی را دارد که در فصل اول میانگین ماهانه ۲۵ میلیاردی و در فصل دوم ۳۳ میلیارد فروش دارد. در مهر ماه نیز فروش ۳۱ میلیاردی را روانه کدال کرده است.#به_لحاظ_تکنیکی (تعدیل شده)پس از اعمال افزایش سرمایه ۲۰۰ درصد اخیر و کشف قیمت در محدوده ۶۳۹۲۳ ریال، همسو با جو منفی بازار روند کاهشی در پیش گرفته است که انتظار میرود با واکنش موثر به خوشه حمایتی ۳۸ تا ۵۰٪ فیبوناچی ریتریسمنت (محدوده ۴۴۷۱۳ - ۳۸۹۰۰ ریال) وارد دامنه موج افزایشی جدیدی با هدف اوج قبلی شود.۹۹/۸/۱۸@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0