کدال۳۶۰
1401/05/31
20:34
#میعاد_سهام اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت مشترک میعاد ایرانیان ▪️ شرکت مشترک میعا...

#میعاد_سهام


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت مشترک میعاد ایرانیان
▪️ شرکت مشترک میعاد ایرانیان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «میعاد سهام» با سرمایه ثبت شده ۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۴۱,۰۱۱ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۲۰:۳۴:۵۴ (۹۲۷۵۳۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0