نوآوران امین
1399/10/29
12:14
مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان(#واحیاء) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ⭕️ کاهش 99 درصدی د...

مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان(#واحیاء)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)⭕️ کاهش ۹۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۷۸,۶۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۰۸ میلیون ریال رسیده است)


⭕️شاهد تبدیل سود خالص به زیان خالص بوده ایم و تحقق زیان ۹۴ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0