همفکران
1399/10/06
18:09
#بررسی_گزارش_کدال #حتاید 📌 حتاید در آذر ماه درآمد 34 میلیارد تومانی گزارش کرده و جمع فروش نه ماهه امسال را به 330 میلیارد تومان رسانده که 90 درصد...

#بررسی_گزارش_کدال #حتاید📌 حتاید در آذر ماه درآمد ۳۴ میلیارد تومانی گزارش کرده و جمع فروش نه ماهه امسال را به ۳۳۰ میلیارد تومان رسانده که ۹۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

انتهای خبر

0
0