بورس۲۴
1400/10/06
15:23
تمدید اعطای فرصت به «کپارس»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت کاشی پارس اعلام نمود با توجه به عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۸۲۱۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰.۹.۳ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود

انتهای خبر

0
0