بولتن اقتصادی
1399/11/09
19:37
همتی: صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده 🔹 همتی با بیان اینکه بخشی از افزایش و نوسانات نرخ ارز روانی است، درخصوص صادرات نفتی کشور ...

همتی: صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده🔹 همتی با بیان اینکه بخشی از افزایش و نوسانات نرخ ارز روانی است، درخصوص صادرات نفتی کشور گفت: صادرات نفت ما علی رغم عدم لغو تحریم ها بهبود یافته و صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده است. همچنین روند صادرات فرآورده هایمان نیز طی دو سه ماه اخیر بهتر شده است.

انتهای خبر

0
0