کدال۳۶۰
1399/10/10
09:19
#شگل مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت گلتاش شرکت گلتاش 1399-10-10 09:19:55 (707654) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#شگل


مشخصات #کمیته_حسابرسی و #واحد_حسابرسی داخلی شرکت گلتاش شرکت گلتاش۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۹:۱۹:۵۵ (۷۰۷۶۵۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0