همفکران
1399/08/25
15:23
#کدال #افزایش_سرمایه ✅ افزایش سرمایه 15 درصدی #دسبحان مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

#کدال


#افزایش_سرمایه✅ افزایش سرمایه ۱۵ درصدی #دسبحان مورد تایید حسابرس قرار گرفت.انتهای خبر

0
0