کدال۳۶۰
1399/11/14
12:54
#دپارس #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی هر سهم برای سال مالی 1399/12/30- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت پارس دا...

#دپارس


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی هر سهم برای سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت پارس داروشرح رویداد:


پیرو نامه معاونت نظارت بر بورس و با عنایت به پیگیرهای صورت گرفته توسط سهامداران و نهادهای نظارتی مبنی بر درخواست انتشار پیش بینی سود هر سهم به اطلاع میرساند پیش بینی سود خالص شرکت در سال جاری مبلغ ۲،۵۰۶،۱۱۳ میلیون ریال بوده و پیش بینی درآمد هر سهم (برمبنای سرمایه ۵۲۵ میلیارد ریال) در سال مزبور مبلغ ۴،۷۷۴ ریال میباشد.
۱۳۹۹-۱۱-۱۴ ۱۲:۵۴:۴۸ (۷۱۹۱۶۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0