بتاسهم
1401/03/19
22:49
افزایش سرمایه در #وآفری گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 9,504,000,000,000 ریال به مبلغ 12,000,000,000,000 ریال از مح...

افزایش سرمایه در #وآفری گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی،افزایش سهم نگهداری،گسترش بازار اتکائی قبولی،افزایش توانگری مالی و افزایش سرمایه گذاری در صنایع مختلف که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده


انتهای خبر

0
0