نبسا
1399/09/18
11:28
#فوری #مهم چراغ سبز شورای رقابت برای خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری 🔹رضا شیوا: گروه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو از مدتی پیش خودورهایی در س...

#فوری #مهمچراغ سبز شورای رقابت برای خروج خودرو از قیمت گذاری دستوری🔹رضا شیوا: گروه های خودروسازی سایپا و ایران خودرو از مدتی پیش خودورهایی در سطح بالاتر تولید می کنند؛ بنابراین اگر در بین تولیدات شرکت های خودروسازی خودروهای با یک کلاس و سطح وجود داشته که بتوانند با هم رقابت کنند آنگاه از چارچوب قیمت گذاری خارج خواهیم کرد که چند مورد مد نظر قرار دارند.@nbsachannel

انتهای خبر

0
0