بورس پرس
1401/03/14
00:00
برنامه افزایش سرمایه سنگین ۲۱۱۷ درصدی سهم بازار پایه ای از تجدید ارزیابی

شرکت حاضر در بازار پایه از برنامه افزایش سرمایه سنگین ۲۱۱۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت تولید مواد اولیه مصنوعی از برنامه افزایش سرمایه سنگین ۲۱۱۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.


براین اساس، "شمواد" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۴.۳ به ۳۱۸ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو نارنجی بازار پایه در صورت موافقت سازمان بورس از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی خواهد شد.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0