تکسهم ۹۸
1399/10/04
18:10
قبلا بارها اشاره کردم کسانی که بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و زوایای مختلف تحلیلی فقط به یک نمودار یا یک گزارش مالی اکتفا نموده و نظر می دهند در حق...

قبلا بارها اشاره کردم کسانی که بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و زوایای مختلف تحلیلی فقط به یک نمودار یا یک گزارش مالی اکتفا نموده و نظر می دهند در حقیقت فقط در حال بازی با اعداد و اشکال هستند نه تحلیلتعدادی از کانالها با یک صف فروش پیشنهاد خروج از کاما یا نوسانگیری از این سهم را دادند غافل از اینکه از یک سهم قدرتمند بنیادی نباید نوسانگیری کرد چون هر لحظه احتمال انتشار اخبار جدید وجود داردخوشحال هستیم که در صف فروش کاما هم پیشنهاد خرید دادیمA.M

انتهای خبر

0
0