بورس۲۴
1400/12/22
17:04
پرونده بدهی احتمالی «بکاب» مختومه شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت صنایع جوشکاب یزد اعلام داشت با پیگیری مدیریت شرکت و پرداخت بدهی تسهیلات بانک صادرات توسط شرکت گسترش صنایع پیام طرح دعوی علیه این شرکت (صنایع جوشکاب یزد) به عنوان ضامن و همچنین رفع توقیف از موجودی و ماشین آلات صورت پذیرفت و پرونده بدهی احتمالی از این بابت مختومه گردید.

پرونده بدهی احتمالی «بکاب» مختومه شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع جوشکاب یزد اعلام داشت با پیگیری مدیریت شرکت و پرداخت بدهی تسهیلات بانک صادرات توسط شرکت گسترش صنایع پیام طرح دعوی علیه این شرکت (صنایع جوشکاب یزد) به عنوان ضامن و همچنین رفع توقیف از موجودی و ماشین آلات صورت پذیرفت و پرونده بدهی احتمالی از این بابت مختومه گردید.


بک
انتهای خبر

0
0