بیدار بورس
1401/03/24
22:00
🔴رشد بازار به علت انتظارات تورمی و روند آتی نرخ ارز مدیرخدمات مالی خط ارزش در خصوص روند امروز بازارسرمایه، پیشبینی آینده بازار و بررسی صنایع پرپتا...

🔴 رشد بازار به علت انتظارات تورمی و روند آتی نرخ ارزمدیرخدمات مالی خط ارزش در خصوص روند امروز بازارسرمایه، پیشبینی آینده بازار و بررسی صنایع پرپتانسیل با بیداربورس به گفت‌وگو پرداخته است.این مصاحبه را از اینجا بخوانید


https://www.bidarbourse.com/news/۱۸۰۳۱/


➖➖➖➖

انتهای خبر

0
0