مهدی ساسانی
1399/08/23
10:11
یک پیشنهاد #طنز اما واقعی اگر تهران و ایران دو هفته به دلیل کرونا تعطیل بشه و از آنطرف بازار سرمایه هم سبز پوش باشه با توجه به اینکه نزدیک به ۵...

یک پیشنهاد #طنز اما واقعیاگر تهران و ایران دو هفته به دلیل کرونا تعطیل بشه و از آنطرف بازار سرمایه هم سبز پوش باشه


با توجه به اینکه نزدیک به ۵۰ میلیون ایرانی درگیر بورس شده اند


اینها بجای سر کار رفتن


از صبح زل میزنند به تابلو معاملات و ذوق سبز شدن بازار را بعد از ریزش ۵۰ تا ۷۰ درصدی سهمها میکنند و امار کرونا هم میتونه کمتر بشهوالاانتهای خبر

0
0