همفکران
1399/10/29
10:26
#نبض_بازار 📈صف فروش #فولاد جمع شده و سهم در محدوده درصد منفی کامل و در قیمت ۹۸۲ تومان داد و ستد می شود و حجم معامله تا به این لحظه بیش از ۱۰۹ میلی...

#نبض_بازار


📈صف فروش #فولاد جمع شده و سهم در محدوده درصد منفی کامل و در قیمت ۹۸۲ تومان داد و ستد می شود و حجم معامله تا به این لحظه بیش از ۱۰۹ میلیون سهم می باشد.انتهای خبر

0
0