سیگنال یاب روزانه
1399/10/08
22:41
#تپمپی معاملات مشکوکی داره، زیر نظر میگیریم فعلا در محدوده حمایتی قرار داره هداف سهم رو در چارت مشخص کردم 99/10/08

#تپمپیمعاملات مشکوکی داره، زیر نظر میگیریمفعلا در محدوده حمایتی قرار دارههداف سهم رو در چارت مشخص کردم
۹۹/۱۰/۰۸
انتهای خبر

0
0