کافه بورس
1399/08/24
10:48
#زکشت / سهم بعد از یک سیکل کامل واصلاح زیاد محدوده کف در حال معامله است / این سهم میتوانددر یک بازده زمانی چند ماهه پیک قبلی خود را زده و اهداف بال...

#زکشت / سهم بعد از یک سیکل کامل واصلاح زیاد محدوده کف در حال معامله است / این سهم میتوانددر یک بازده زمانی چند ماهه پیک قبلی خود را زده و اهداف بالاتری را داشته باشد قیمت فعلی ۲۷۹۰ این سهم از این به بعد زیاد میشنویمانتهای خبر

0
0