اقتصاد آنلاین
1401/03/02
09:55
📌مردم را باید مرتب در جریان روند اصلاحات اقتصادی قرار داد دادستان کل کشور: 🔹 با توجه به اینکه دولت دست به یک جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور زده، بنا...

📌مردم را باید مرتب در جریان روند اصلاحات اقتصادی قرار داددادستان کل کشور:🔹 با توجه به اینکه دولت دست به یک جراحی بزرگ برای اقتصاد کشور زده، بنابراین پس لرزه‌ها و تکانه‌هایی هم خواهد داشت و برخی نوسانات و التهابات به وجود آمده در بازار هم طبیعی است.🔹 باید بتوانیم با مدیریت جامع و کامل این تکانه‌ها را به حداقل برسانیم.🔹 دولت و کارشناسان اقتصادی باید بصورت مرتب مردم را در جریان روند کارهای صورت گرفته قرار دهند، چراکه این امر باعث همراهی آنان خواهد شد.🔹 انتظار و انصاف این است که در این شرایط همه دست به دست هم بدهیم تا مردم در رفاه نسبی باشند و مشکلاتشان حل شود.انتهای خبر

0
0