تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/30
09:44
یک عده نوسان گیری را بد می دونند وقتی خود حقوقی ها صف فروش میخرن مثبت میفروشن برا حقیقی بده؟

یک عده نوسان گیری را بد می دونند وقتی خود حقوقی ها صف فروش میخرن مثبت میفروشن برا حقیقی بده؟


انتهای خبر

0
0